Tilmelding

Tilmeld dig og din baby til Babysalmesang: 

Kirke - og kulturmedarbejder Kathrine Kofod
Tlf. 5119 0011
Email: kirke.kathrine@outlook.dk 

Oplys følgende ved tilmelding:
- Barnets navn og fødselsdato
- Mors/Fars navn og adresse- Mors/Fars mobilnr. og mail-adresse.

Efterårsholdet starter som regel i august måned og vinter/forårsholdet i januar måned.