Øster Hornum Kirke - Kirkerummet

Forhals-kirke
Allerede i begyndelsen af 1200-tallet har kirken fået sin første tilbygning, en såkaldt “forhal” mod vest, hvor nu tårnet står. Da forhallen blev nedrevet i 1400-tallet, og hvælvingerne og tårnet er kommet til, er materialet fra forhallen anvendt til opførelsen af tårnet, hvilket tydeligt ses af de indmurede profilsten i tårnrum­mets indervægge. Ud fra en opmåling af disse sten er det beregnet, hvordan forhallen kan have set ud - med to bueåbninger ind til skibet. Der er dog også andet genbrugsmateriale i tårnet, muligvis fra en nedrevet kirke i Sørup. 

Her nedenunder ses en skitse af 1200-tallets “forhalskirke” visende de oprindelige døre, vinduer, bænke, alter og døbefont. Det ses også at fonten kan have været placeret i forhallen. Kirker med forhal findes enkelte andre steder (f.eks. Bejstrup i Han­herred, Nørre Tranders og Hvilsom i Himmerland). Disse kirker synes alle opført i sogne, hvor Kronen var den store jordbesidder.
Kirkens døbefont er lige så gammel som kirken. Det er en stor anselig font, der udvendig er prydet af fire løvefigurer, hvoraf de to har katteansigt og to nærmest har bidskt abeansigt. Mellem løveparrene er et udhugget menneskeansigt.

Disse figurer er almindelige på de danske døbefonte, men tydningen er usikker. Enestående for Øster Hornum fonten er derimod den latinske ind­skrift på fonteranden: +QVONIAM APUD TE EST FONS VITE. E(T) (IN) LVMINE TVO VIDEBIM LVM