Klassisk kor

Klassisk kor synger det mere traditionelle kirkerepertoire som oftest på dansk, men har dog også prøvet kræfter med større korværker: f.eks satser fra Händels "Messias".

 Koret synger flerstemmigt - primært tre-stemmigt - sopran, alt og herrestemme.

Koret øver hver onsdag kl. 18.30 - 20.10 i sognehuset. Vi slutter med at drikke kaffe sammen med kirkens rytmiske kor.

Det er gratis at deltage. 

For yderligere information kontakt kirkens organist Sune Bendsen.