Aktiviteter

23sep kl. 18:30

Korøvelse voksenkor

Korøvelse for klassiskog rytmisk voksenkor

 

klassisk kor: kl. 18.30 - 19.50

kaffepause …

23sep kl. 18:30
24sep kl. 10:00

Babysalmesang

Velkommen til Babysalmesang i Øster Hornum Kirke. Tilmelding til kirke - og …

24sep kl. 10:00
24sep kl. 19:30

Mandskor Veggerby øver i Kredshuset

Veggerby Kirkes Mandskor øver i FDF´s Kredshus i Kirketerp.

Vi synger fra kl. 19.30 - …

24sep kl. 19:30

Gudstjenester

20sep kl. 10:30

Gudstjeneste ØH

Høstgudstjeneste. Med Klassisk Kor. Frokost efter.

Foregår i: Øster Hornum kirke

20sep kl. 10:30
27sep kl. 09:00

Gudstjeneste ØH

Gudstjeneste

Foregår i: Øster Hornum kirke

27sep kl. 09:00
27sep kl. 10:30

Gudstjeneste V

Høstgudstjeneste. Med Supersangerne

Foregår i: Veggerby kirke

27sep kl. 10:30