Veggerby Kirke - Inventar

Prædikestol og døbefont
Prædikestolen er fra ca. år 1600 med malerier af Johannes Døber, Kristus og evangelisterne. Døbefonten er fra ca.1200 og således lige så gammel som kirken. I døbefonten er der indhugget tre løver, hvoraf den ene har djævlens ansigt. Kristi ansigt er fremhævet på den anden side. Dåbsfad og dåbskande er fra ca. 1575.

Krucifikser
Krucifikset af metal, som er ophængt i kirkens tidligere syddør, er fra 1973.
Det store krucifiks af træ på kirkeskibets nordvæg er skænket til kirken i 1965.
Krucifikset af granit er udført og skænket af Peter Danielsen i 2006.

Kirkeskibet
Kirkeskibet, som hænger mellem skibest to nederste lysekroner er udført og skænket af Steen Zoffmann i 2014.

 
Alterparti
Alterbordet er muret af granitkvadre.

 Over bordet står en trefløjet altertavle fra omkring 1600. Oprindeligt har alterbilledet med      motivet "korsfæstelsen" været gjort med kultegninger, men er siden blevet malet op og forandret  flere gange. Fra 1900-1935 har alterbilledet været skiftet ud med et billede af "fristelsen i  ørkenen". Dette billede er nu hæftet fast på altertavlens bagside. På altertavlens fodstykke er der  malet våbenskjolde for Otto Henrik Juul og Sophie Dorothea Bille. På alterets fløje er påmalet  Fadervor i venstre side og nadverens indstiftelsesord i højre side.

De to store lysestager på alterbordet er fra 1700-tallet. Den syvarmede lysestage er skænket i  1966. Altersølvet er fra perioden 1700-1774.

Der hører flere smukke alterduge til kirken. Den ældste er renessance broderi. Siden er der broderet, hæklet og kniplet flere duge i 1970-erne og den sidste i 2006.

Kortæppet er et enestående kunstværk tegnet af Carlo Vognsen og vævet på Tylstrup væveri. Tæppet forestiller flere træer, hvor det ene er formet som et kors med et brød og et bæger midt foran og et øje bagved. Alle træers stammer er fremstillet som kornaks i bunden og nøgne uden blade for oven. Livets træ med tolkninger af både dåb og opstandelse.