Øster Hornum Kirke - Fællesgraven

De anonymes gravplads blev i 2009 renoveret med nye kantsten, en rotunde og ny plæne. Og takket være en anonym giver i menigheden kunne kirken indkøbe et smuk monument fra stenhugger Thorvald Odgaard, Nibe. Skulpturen er et stenkors med kunstnerens karakteristiske engel siddende vågende foroven.