Rytmisk kor

Rytmisk kor synger det rytmiske kirkerepertoire, primært gospel på engelsk. Både indenfor den amerikanske og skandinaviske tradition.

Koret synger flestemmigt. primært opdelt i sopran, alt og tenorstemme.

Koret øver hver onsdag kl. 19.50 - 21.30 i sognehuset. Vi begynder med en kop kaffe sammen med kirkens klassiske kor. Det er gratis at deltage.

For yderligere information kontakt kirkens organist Sune Bendsen.