Øster Hornum kirke

Kirkebygningen
Kirken er oprindelig opført uden tårn. Skib, kor og apsis er af bygmesteren afsat til en længde på nøjagtig 100 fod, dog således at skibets sydvæg er en fod længere end nordvæggen, hvorved østgavlen har fået en skævhed i forhold til midtaksen. Bygmesteren har bevidst indbygget denne spænding i bygningen, formodentlig for at udtrykke den teologiske tanke, at ligesom himmel og jord kan det hellige og menigheden mødes, men aldrig blive til ét. En anden knap så synlig spænding findes i korbuen, hvor vangerne har en sådan hældning, at buen ovenover bliver let og spændstig at skue. Kirkens hvælvinger er senere tilbygget i 1400 tallet, således at kir­kerummet oprindeligt har været forsynet med almindeligt, noget lavere bjælkeloft. Der har i skibet kun været fire små vinduer af samme størrelse som de nuværende oprindelige nordvinduer, hvorfor blikket fra det dun­kle kirkerum er ledet op mod lysindfaldet fra det større vindue i apsis mod øst ned over alteret. Det ses stadig, at der foruden den nuværende norddør også har været en dør i sydmuren, beregnet for henholdsvis kvinder og mænd. Der har kun været en muret bænk langs vægge­ne, hvorfor selve skibet har fremstået som et nøgent rum, hvor døbefonten har været særde­les fremtrædende, placeret lidt fremme midt imellem de to indgangsdøre, formodentlig hæ­vet to trin og bemalet i stærke farver. 

Kirkerummet Inventar Fællesgraven Graverhus og Sognehus Flere historier Wöldikes Æblehave