Kirkerne

Veggerby kirke

Musik og Kultur

Beliggenhed

Uanset hvilken vej man nærmer sig Kirketerp, trækkes øjnene til kirken, som ligger på sin "torp", højt og smukt midt i sognet. Den har ligget der i ca.800 år. Sagkyndige anslår bygningsåret til 1200.

Øster Hornum Kirke

Musik og Kultur

Beliggenhed

Øster Hornum kirke ligger smukt pla­ceret over den gamle lands­by, som formo­des at høre til blandt de æld­ste i landet, d.v.s. fra perio­den 400-800 år e. Kr. Kirkens anseelige stør­relse må henføres til, at Øster Hornum med Tingstedet var Herredsby. Efter gammel overlevering kan kirkens opførelse dateres til året 1172.