Veggerby Kirke - Kirkegården

Kirkegården har de seneste år gennemgået en spændende omlægning. På grund af faldende antal af gravsteder på kirkegården er der blevet lavet en bøgehæk rundt om kirken halvvejs mellem det gamle kirkedige og kirken.

Med årene vil man fortrinsvis nedlægge  gravstederne mellem kirkediget og hækken, når gravstedsvedligeholdelsen udløber, således at kirkegården trækkes ind omkring kirken og den nye hæk.

Området mellem kirkediget og hækken vil derefter blive henlagt med græs og træer og fremstå som park.