Vielse

Bryllup

Anmeldelse
Anmeldelse af vielse sker hos sognepræsten. Inden vielsen skal brudeparret have indhentet en prøvelsesattest hos bopælskommunen, som medbringes til samtalen med præsten op til vielsen.Ved kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab skal vielsesattesten medbringes i stedet. 

Pyntning af kirken
Brudeparret - eller familien – er velkomne til at gøre noget særligt ud af pyntningen af kirken. Nærmere aftaler om pyntningen kan træffes med graveren ved den kirke, man ønsker vielsen. 

Vielse uden for kirkens rum
Der er  åbnet op for den mulighed, at der kan afholdes bryllup uden for kirkerummet på et af brudeparret udvalgt sted. Dette forudsætter dog, at præsten kan godkende stedet til en kirkelig handling. For at høre nærmere kontakt sognepræsten.