Veggerby kirke

Kirkebygningen
Da kirken i sin tid stod færdig, har det været en sand åbenbaring. Et "skib", 17m langt, der forsatte over i det 6,4 m lange kor, som afsluttedes af en apsis. 12 murskift med store granitkvadre, hvilende på kæmpestore rå marksten. I korets sydmur er der en dør (præstedør), og i en af kvadrene ved døren er der udvendigt hugget et såkaldt skakbræt. Ingen har kunnet give en entydig forklaring på disse skakbrætter, der findes på mange af vores midelalderkirker. De oprindelige vinduer har været små og højtsiddende og findes stadig i kirkens nordmur. Senere er sydmurens vinduer mere end fordoblet i størrelse for at skaffe lys ind i kirken. To døre har været placeret i henholdsvis nord og sydmuren i skibets vestende. De er nu tilmurede og indgangen til kirken er i tårnet, der blev opført ca.1400. Kirken har været indrettet med pulpitur i kirkens vestende. Det er nu revet ned. Der er ikke tilbygget våbenhus til kirken, og der har aldrig været hvælvinger i kirkens skib og kor, men kun det oprindelige bjælkeloft.

Inventar Kapel Kirkegården Kirkerummet