Menighedsrådsvalg

Tillykke til de nye menighedsråd! Her er navnene på de valgte!

Menighedsrådene og valgbestyrelser for Øster Hornum sogn og Veggerby sogn skal hermed offentliggøre og bekendtgøre resultatet af valgforsamlingerne den 15. september 2020.

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet i Øster Hornum (i alfabetisk rækkefølge):

Annette Søegaard

Hanne Nørgaard Adamsen

Jens Rye-Andersen

Malte Jørgen Hansen

Maria Terese Fog Bartholdy

Per Nielsen

Som stedfortrædere blev valgt (i valgte rækkefølge):

Ole Majgaard Petersen

Tina Viola Boldsen

Ingeborg Hansen

 

I Veggerby sogn blev følgende valgt til menighedsrådet (i alfabetisk rækkefølge):

Anders Langdahl

Anna Marie Sørensen

Godik Christian Godiksen

Søren Søe-Larsen

Ulla Christina S. Andreasen

 

Som stedfortrædere blev valgt (i valgte rækkefølge):

Karen Olsen Thorn

Karen Andrea Borup Thomsen

Kirsten Graversgaard

 

I henhold til reglerne om offentliggørelse skal tillige bekendtgøres følgende:

Enhver valgberettiget kan efter resultatet og offentliggørelse af valgforsamlingens resultat inden fire uger efter valgforsamlingen – det vil sige senest tirsdag den 13. oktober 2020 – indgive en kandidatliste med seks personer samt 2-3 stedfortrædere til menighedsrådets valgbestyrelse.For hver kandidat og stedfortræder skal der underskrives af en stiller.

En underskrevet kandidatliste skal være udarbejdet på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, som kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside.

Funktionsperioden for menighedsrådet er fire år og det tiltræder 1. søndag i advent.

Del dette: